Thương hiệu Warm Audio (Mỹ)

- 6%
Warm Audio TB12 Tone Beast 1-channel Microphone Preamp (Black) Warm Audio TB12 Tone Beast 1-channel Microphone Preamp (Black)

1-ch Mic Preamp

Warm Audio TB12 Tone Beast 1-channel Microphone Preamp (Black)

15.900.000₫ 17.000.000₫
Warm Audio BUS-COMP 2-channel Stereo VCA Bus Compressor Warm Audio BUS-COMP 2-channel Stereo VCA Bus Compressor

2-ch Compressor

Warm Audio BUS-COMP 2-channel Stereo VCA Bus Compressor

18.900.000₫
Warm Audio WA-84 Small-diaphragm Condenser Microphone (Black) Warm Audio WA-84 Small-diaphragm Condenser Microphone (Black)

Condenser Microphone

Warm Audio WA-84 Small-diaphragm Condenser Microphone (Black)

7.490.000₫
Warm Audio WA-84 Small-diaphragm Condenser Microphone (Nickel) Warm Audio WA-84 Small-diaphragm Condenser Microphone (Nickel)

Condenser Microphone

Warm Audio WA-84 Small-diaphragm Condenser Microphone (Nickel)

7.490.000₫
Warm Audio WA-DI-P Passive Direct Box Warm Audio WA-DI-P Passive Direct Box

Direct Box

Warm Audio WA-DI-P Passive Direct Box

3.749.000₫
Warm Audio WA-47JR FET Condenser Microphone (Black) Warm Audio WA-47JR FET Condenser Microphone (Black)

Condenser Microphone

Warm Audio WA-47JR FET Condenser Microphone (Black)

7.490.000₫
- 3%
Warm Audio WA-87 R2 Studio Condenser Microphone (Black) Warm Audio WA-87 R2 Studio Condenser Microphone (Black)

Condenser Microphone

Warm Audio WA-87 R2 Studio Condenser Microphone (Black)

16.990.000₫ 17.500.000₫
- 3%
Warm Audio WA-87 R2 Studio Condenser Microphone (Nickel) Warm Audio WA-87 R2 Studio Condenser Microphone (Nickel)

Condenser Microphone

Warm Audio WA-87 R2 Studio Condenser Microphone (Nickel)

16.990.000₫ 17.500.000₫
Warm Audio WA-FTB Foxy Tone Box Fuzz Pedal Warm Audio WA-FTB Foxy Tone Box Fuzz Pedal

Fuzz Pedal

Warm Audio WA-FTB Foxy Tone Box Fuzz Pedal

3.749.000₫
Warm Audio WA-JP Jet Phaser Pedal Warm Audio WA-JP Jet Phaser Pedal

Phaser Pedal

Warm Audio WA-JP Jet Phaser Pedal

4.990.000₫
Warm Audio WA-84 Stereo Pair Condenser Microphone (cặp) Warm Audio WA-84 Stereo Pair Condenser Microphone (cặp)

Condenser Microphone

Warm Audio WA-84 Stereo Pair Condenser Microphone (cặp)

18.690.000₫
Warm Audio WA-47JR FET Condenser Microphone (Nickel) Warm Audio WA-47JR FET Condenser Microphone (Nickel)

Condenser Microphone

Warm Audio WA-47JR FET Condenser Microphone (Nickel)

7.490.000₫
Warm Audio WA-14 Condenser Microphone Warm Audio WA-14 Condenser Microphone

Condenser Microphone

Warm Audio WA-14 Condenser Microphone

12.490.000₫
Warm Audio WA-87 Condenser Microphone Warm Audio WA-87 Condenser Microphone

Condenser Microphone

Warm Audio WA-87 Condenser Microphone

14.990.000₫
Warm Audio WA-251 Tube Condenser Microphone Warm Audio WA-251 Tube Condenser Microphone

Tube Microphone

Warm Audio WA-251 Tube Condenser Microphone

19.990.000₫
Warm Audio WA-47 Tube Condenser Microphone Warm Audio WA-47 Tube Condenser Microphone

Tube Microphone

Warm Audio WA-47 Tube Condenser Microphone

22.490.000₫
Warm Audio EQP-WA 1-channel Tube Program Equalizer Warm Audio EQP-WA 1-channel Tube Program Equalizer

1-ch Equalizer

Warm Audio EQP-WA 1-channel Tube Program Equalizer

17.490.000₫
Warm Audio WA76 1-channel Discrete Compressor Warm Audio WA76 1-channel Discrete Compressor

1-ch Compressor

Warm Audio WA76 1-channel Discrete Compressor

15.500.000₫
popup

Số lượng:

Tổng tiền: