Tube Microphones

Microphones dùng bóng tube và kèm theo là một bộ nguồn riêng.

Warm Audio WA-251 Tube Condenser Microphone Warm Audio WA-251 Tube Condenser Microphone

Tube Microphone

Warm Audio WA-251 Tube Condenser Microphone

19.990.000₫
Warm Audio WA-47 Tube Condenser Microphone Warm Audio WA-47 Tube Condenser Microphone

Tube Microphone

Warm Audio WA-47 Tube Condenser Microphone

22.490.000₫
MXL V69M-HE MOGAMI® HE Tube Microphone MXL V69M-HE MOGAMI® HE Tube Microphone

Tube Microphone

MXL V69M-HE MOGAMI® HE Tube Microphone

7.890.000₫
MXL V69M EDT MOGAMI® Edition Tube Microphone MXL V69M EDT MOGAMI® Edition Tube Microphone

Tube Microphone

MXL V69M EDT MOGAMI® Edition Tube Microphone

7.890.000₫
Manley Reference Gold Tube Condenser Microphone Manley Reference Gold Tube Condenser Microphone

Tube Microphone

Manley Reference Gold Tube Condenser Microphone

137.490.000₫
Manley Reference Silver Tube Condenser Microphone Manley Reference Silver Tube Condenser Microphone

Tube Microphone

Manley Reference Silver Tube Condenser Microphone

104.990.000₫
Manley Reference Cardioid Tube Condenser Microphone Manley Reference Cardioid Tube Condenser Microphone

Tube Microphone

Manley Reference Cardioid Tube Condenser Microphone

74.990.000₫
Lauten Audio Oceanus LT-381 Dual-Tube Microphone Lauten Audio Oceanus LT-381 Dual-Tube Microphone

Tube Microphone

Lauten Audio Oceanus LT-381 Dual-Tube Microphone

62.390.000₫
Lauten Audio Eden LT-386 Multi-Voicing Tube Microphone Lauten Audio Eden LT-386 Multi-Voicing Tube Microphone

Tube Microphone

Lauten Audio Eden LT-386 Multi-Voicing Tube Microphone

82.450.000₫
Lauten Audio LA-320 Tube Condenser Microphone Lauten Audio LA-320 Tube Condenser Microphone

Tube Microphone

Lauten Audio LA-320 Tube Condenser Microphone

14.990.000₫
popup

Số lượng:

Tổng tiền: