Tube Microphones

Microphones dùng bóng tube và kèm theo là một bộ nguồn riêng.

MXL Revelation II Variable Pattern Tube Condenser Microphone (Micro thu âm) MXL Revelation II Variable Pattern Tube Condenser Microphone (Micro thu âm)

Tube Microphone

MXL Revelation II Variable Pattern Tube Condenser Microphone (Micro thu âm)

11.890.000₫
Warm Audio WA-251 Tube Condenser Microphone Warm Audio WA-251 Tube Condenser Microphone

Tube Microphone

Warm Audio WA-251 Tube Condenser Microphone

19.990.000₫
Warm Audio WA-47 Tube Condenser Microphone Warm Audio WA-47 Tube Condenser Microphone

Tube Microphone

Warm Audio WA-47 Tube Condenser Microphone

22.490.000₫
MXL V69M-HE MOGAMI® HE Tube Microphone MXL V69M-HE MOGAMI® HE Tube Microphone

Tube Microphone

MXL V69M-HE MOGAMI® HE Tube Microphone

7.890.000₫
MXL V69M EDT MOGAMI Edition Tube Condenser Microphone (Micro thu âm) MXL V69M EDT MOGAMI Edition Tube Condenser Microphone (Micro thu âm)

Tube Microphone

MXL V69M EDT MOGAMI Edition Tube Condenser Microphone (Micro thu âm)

7.690.000₫
Manley Reference Gold Tube Condenser Microphone Manley Reference Gold Tube Condenser Microphone

Tube Microphone

Manley Reference Gold Tube Condenser Microphone

157.900.000₫
Manley Reference Silver Tube Condenser Microphone Manley Reference Silver Tube Condenser Microphone

Tube Microphone

Manley Reference Silver Tube Condenser Microphone

124.500.000₫
Manley Reference Cardioid Tube Condenser Microphone Manley Reference Cardioid Tube Condenser Microphone

Tube Microphone

Manley Reference Cardioid Tube Condenser Microphone

85.900.000₫
Lauten Audio Oceanus LT-381 Dual-Tube Microphone Lauten Audio Oceanus LT-381 Dual-Tube Microphone

Tube Microphone

Lauten Audio Oceanus LT-381 Dual-Tube Microphone

62.390.000₫
Lauten Audio Eden LT-386 Multi-Voicing Tube Microphone Lauten Audio Eden LT-386 Multi-Voicing Tube Microphone

Tube Microphone

Lauten Audio Eden LT-386 Multi-Voicing Tube Microphone

82.450.000₫
Lauten Audio LA-320 Tube Condenser Microphone Lauten Audio LA-320 Tube Condenser Microphone

Tube Microphone

Lauten Audio LA-320 Tube Condenser Microphone

14.990.000₫
popup

Số lượng:

Tổng tiền: