Compressors & Limiters

Nén tiếng - đúng như tên gọi, và hơn thế nữa.

Warm Audio BUS-COMP 2-channel Stereo VCA Bus Compressor Warm Audio BUS-COMP 2-channel Stereo VCA Bus Compressor

2-ch Compressor

Warm Audio BUS-COMP 2-channel Stereo VCA Bus Compressor

18.900.000₫
Warm Audio WA76 1-channel Discrete Compressor Warm Audio WA76 1-channel Discrete Compressor

1-ch Compressor

Warm Audio WA76 1-channel Discrete Compressor

15.500.000₫
Warm Audio WA-2A 1-channel Tube Optical Compressor Warm Audio WA-2A 1-channel Tube Optical Compressor

1-ch Compressor

Warm Audio WA-2A 1-channel Tube Optical Compressor

23.500.000₫
SPL Kultube Stereo Compressor SPL Kultube Stereo Compressor

Compressor

SPL Kultube Stereo Compressor

47.490.000₫
SPL IRON 2-channel Mastering Compressor SPL IRON 2-channel Mastering Compressor

Compressor

SPL IRON 2-channel Mastering Compressor

149.990.000₫
Rupert Neve Designs Portico II MBP 2-channel Mastering Compressor Rupert Neve Designs Portico II MBP 2-channel Mastering Compressor

Compressor

Rupert Neve Designs Portico II MBP 2-channel Mastering Compressor

116.900.000₫
Rupert Neve Designs 5017 1-channel Mobile Mic Pre / DI / Comp Rupert Neve Designs 5017 1-channel Mobile Mic Pre / DI / Comp

Mic Preamp/DI/Comp

Rupert Neve Designs 5017 1-channel Mobile Mic Pre / DI / Comp

24.500.000₫
Manley Stereo VARIABLE MU® Limiter Compressor Manley Stereo VARIABLE MU® Limiter Compressor

Compressor

Manley Stereo VARIABLE MU® Limiter Compressor

124.500.000₫
Manley Nu Mu Stereo Limiter Compressor Manley Nu Mu Stereo Limiter Compressor

Compressor

Manley Nu Mu Stereo Limiter Compressor

73.500.000₫
Manley ELOP®+ Stereo Limiter Compressor Manley ELOP®+ Stereo Limiter Compressor

Compressor

Manley ELOP®+ Stereo Limiter Compressor

74.900.000₫
popup

Số lượng:

Tổng tiền: