Dây tín hiệu Analog

Dây cáp/đầu chuyển/nối tín hiệu analog như

loa, nhạc cụ, micro, headphones, snake,...

Hosa Microphone Cable XVM-105M (1.5m) (Right-angle 3.5mm TRS - XLR3M) (Dây cáp Micro 3.5mm gập) Hosa Microphone Cable XVM-105M (1.5m) (Right-angle 3.5mm TRS - XLR3M) (Dây cáp Micro 3.5mm gập)

Dây cáp Micro

Hosa Microphone Cable XVM-105M (1.5m) (Right-angle 3.5mm TRS - XLR3M) (Dây cáp Micro 3.5mm gập)

285.000₫
Hosa Y Cable YMM-232 (3.5mm TRS - Dual 3.5mm TRSF) (Dây cáp nhân đôi 3.5mm stereo) Hosa Y Cable YMM-232 (3.5mm TRS - Dual 3.5mm TRSF) (Dây cáp nhân đôi 3.5mm stereo)

Dây cáp chữ Y

Hosa Y Cable YMM-232 (3.5mm TRS - Dual 3.5mm TRSF) (Dây cáp nhân đôi 3.5mm stereo)

185.000₫
Hosa Y Cable YPP-308 (1/4in TRSF - Dual 1/4in TRS) (Dây cáp nhân đôi 6.35mm stereo) Hosa Y Cable YPP-308 (1/4in TRSF - Dual 1/4in TRS) (Dây cáp nhân đôi 6.35mm stereo)

Dây cáp chữ Y

Hosa Y Cable YPP-308 (1/4in TRSF - Dual 1/4in TRS) (Dây cáp nhân đôi 6.35mm stereo)

199.000₫
Hosa Stereo Breakout YMP-434 (3.5mm TRSF - Dual 1/4in TS) (Dây cáp chữ Y tách stereo 6.35mm) Hosa Stereo Breakout YMP-434 (3.5mm TRSF - Dual 1/4in TS) (Dây cáp chữ Y tách stereo 6.35mm)

Dây cáp chữ Y

Hosa Stereo Breakout YMP-434 (3.5mm TRSF - Dual 1/4in TS) (Dây cáp chữ Y tách stereo 6.35mm)

175.000₫
Hosa Stereo Breakout YPP-117 (1/4in TRS - Dual 1/4in TSF) (Dây cáp chữ Y tách stereo 6.35mm) Hosa Stereo Breakout YPP-117 (1/4in TRS - Dual 1/4in TSF) (Dây cáp chữ Y tách stereo 6.35mm)

Dây cáp chữ Y

Hosa Stereo Breakout YPP-117 (1/4in TRS - Dual 1/4in TSF) (Dây cáp chữ Y tách stereo 6.35mm)

215.000₫
Hosa Stereo Breakout YPP-136 (1/4in TRSF - Dual 1/4in TS) (Dây cáp chữ Y tách stereo 6.35mm) Hosa Stereo Breakout YPP-136 (1/4in TRSF - Dual 1/4in TS) (Dây cáp chữ Y tách stereo 6.35mm)

Dây cáp chữ Y

Hosa Stereo Breakout YPP-136 (1/4in TRSF - Dual 1/4in TS) (Dây cáp chữ Y tách stereo 6.35mm)

179.000₫
Hosa Stereo Breakout YPR-257 (1/4in TRSF - Dual RCA) (Dây cáp chữ Y tách stereo bông sen) Hosa Stereo Breakout YPR-257 (1/4in TRSF - Dual RCA) (Dây cáp chữ Y tách stereo bông sen)

Dây cáp chữ Y

Hosa Stereo Breakout YPR-257 (1/4in TRSF - Dual RCA) (Dây cáp chữ Y tách stereo bông sen)

175.000₫
Hosa Stereo Interconnect CPP-200 (Dual 1/4in TS) (Dây cáp loa kiểm âm 6.35mm) Hosa Stereo Interconnect CPP-200 (Dual 1/4in TS) (Dây cáp loa kiểm âm 6.35mm)

Dây cáp kết nối

Hosa Stereo Interconnect CPP-200 (Dual 1/4in TS) (Dây cáp loa kiểm âm 6.35mm)

269.000₫
Hosa Guitar Patch Cable CPE-000 (6pcs) (Hosa Right-angle) (Bộ dây cáp nối effects pedal) Hosa Guitar Patch Cable CPE-000 (6pcs) (Hosa Right-angle) (Bộ dây cáp nối effects pedal)

Dây cáp Pedalboard

Hosa Guitar Patch Cable CPE-000 (6pcs) (Hosa Right-angle) (Bộ dây cáp nối effects pedal)

1.290.000₫
Hosa Pro Headphone Extension Cable HXSS-010 (3m) (REAN 1/4in TRS) (Dây cáp nối dài tai nghe) Hosa Pro Headphone Extension Cable HXSS-010 (3m) (REAN 1/4in TRS) (Dây cáp nối dài tai nghe)

Dây cáp nối dài

Hosa Pro Headphone Extension Cable HXSS-010 (3m) (REAN 1/4in TRS) (Dây cáp nối dài tai nghe)

775.000₫
Hosa Audio Cable Tester CBT-500 (Bộ test kiểm tra dây cáp) Hosa Audio Cable Tester CBT-500 (Bộ test kiểm tra dây cáp)

Thiết bị kiểm tra

Hosa Audio Cable Tester CBT-500 (Bộ test kiểm tra dây cáp)

1.650.000₫
Hosa Stereo Breakout CYX-400M (3.5mm TRS - 2XLR3M) Hosa Stereo Breakout CYX-400M (3.5mm TRS - 2XLR3M)

Dây chia tín hiệu

Hosa Stereo Breakout CYX-400M (3.5mm TRS - 2XLR3M)

599.000₫
Hosa Pro Microphone Cable HMIC-000 (REAN XLR3F - XLR3M) (Dây cáp Micro canon XLR) Hosa Pro Microphone Cable HMIC-000 (REAN XLR3F - XLR3M) (Dây cáp Micro canon XLR)

Dây cáp Micro

Hosa Pro Microphone Cable HMIC-000 (REAN XLR3F - XLR3M) (Dây cáp Micro canon XLR)

419.000₫
Hosa Pro Microphone Cable HMIC-000HZ (REAN XLR3F - 1/4in TS) (Dây cáp Micro dynamic 6.35mm) Hosa Pro Microphone Cable HMIC-000HZ (REAN XLR3F - 1/4in TS) (Dây cáp Micro dynamic 6.35mm)

Dây cáp Micro

Hosa Pro Microphone Cable HMIC-000HZ (REAN XLR3F - 1/4in TS) (Dây cáp Micro dynamic 6.35mm)

399.000₫
Hosa Microphone Cable XVM-1F (XLR3F - 3.5mm TRS) Hosa Microphone Cable XVM-1F (XLR3F - 3.5mm TRS)

Dây Micro

Hosa Microphone Cable XVM-1F (XLR3F - 3.5mm TRS)

285.000₫
Hosa Microphone Cable CYX-405F (2XLR3F - 3.5mm TRS) (1.5m) Hosa Microphone Cable CYX-405F (2XLR3F - 3.5mm TRS) (1.5m)

Dây Micro

Hosa Microphone Cable CYX-405F (2XLR3F - 3.5mm TRS) (1.5m)

429.000₫
Hosa Input Attenuator ATT-448 (XLR3F - XLR3M) (Đầu chuyển giảm âm lượng micro) Hosa Input Attenuator ATT-448 (XLR3F - XLR3M) (Đầu chuyển giảm âm lượng micro)

Đầu chuyển Đặc dụng

Hosa Input Attenuator ATT-448 (XLR3F - XLR3M) (Đầu chuyển giảm âm lượng micro)

939.000₫
Hosa Pro Guitar Cable HGTR-000R (REAN Straight - Right-angle) (Dây cáp ghita gập) Hosa Pro Guitar Cable HGTR-000R (REAN Straight - Right-angle) (Dây cáp ghita gập)

Dây cáp ghita

Hosa Pro Guitar Cable HGTR-000R (REAN Straight - Right-angle) (Dây cáp ghita gập)

629.000₫
popup

Số lượng:

Tổng tiền: