Kiểm âm

Các thiết bị liên quan đến kiểm âm studio.

- 10%
ULTRASONE PRO 480i Closed-back Studio Headphones (Demo) ULTRASONE PRO 480i Closed-back Studio Headphones (Demo)

Kiểm âm Closed-back

ULTRASONE PRO 480i Closed-back Studio Headphones (Demo)

3.390.000₫ 3.750.000₫
- 1%
ULTRASONE Signature STUDIO Closed-back Headphones ULTRASONE Signature STUDIO Closed-back Headphones

Kiểm âm Closed-back

ULTRASONE Signature STUDIO Closed-back Headphones

14.790.000₫ 15.000.000₫
- 2%
ULTRASONE PRO 900i Closed-back Professional Reference Headphones ULTRASONE PRO 900i Closed-back Professional Reference Headphones

Kiểm âm Closed-back

ULTRASONE PRO 900i Closed-back Professional Reference Headphones

13.490.000₫ 13.750.000₫
ULTRASONE PRO 1480i Open-back Studio Reference Headphones ULTRASONE PRO 1480i Open-back Studio Reference Headphones

Kiểm âm Open-back

ULTRASONE PRO 1480i Open-back Studio Reference Headphones

4.990.000₫
ULTRASONE PRO 580i Closed-back Studio Headphones ULTRASONE PRO 580i Closed-back Studio Headphones

Kiểm âm Closed-back

ULTRASONE PRO 580i Closed-back Studio Headphones

4.990.000₫
ULTRASONE PRO 480i Closed-back Studio Headphones ULTRASONE PRO 480i Closed-back Studio Headphones

Kiểm âm Closed-back

ULTRASONE PRO 480i Closed-back Studio Headphones

3.750.000₫
Dynaudio Core 7 7-inch Reference Monitor (chiếc) Dynaudio Core 7 7-inch Reference Monitor (chiếc)

Loa Kiểm âm

Dynaudio Core 7 7-inch Reference Monitor (chiếc)

49.990.000₫
Dynaudio Core 47 7-inch 3-way Reference Monitor (loa trái) Dynaudio Core 47 7-inch 3-way Reference Monitor (loa trái)

Loa Kiểm âm

Dynaudio Core 47 7-inch 3-way Reference Monitor (loa trái)

62.490.000₫
Dynaudio Core 47 7-inch 3-way Reference Monitor (loa phải) Dynaudio Core 47 7-inch 3-way Reference Monitor (loa phải)

Loa Kiểm âm

Dynaudio Core 47 7-inch 3-way Reference Monitor (loa phải)

62.490.000₫
Dynaudio Core 59 9-inch 3-way Reference Monitor (chiếc) Dynaudio Core 59 9-inch 3-way Reference Monitor (chiếc)

Loa Kiểm âm

Dynaudio Core 59 9-inch 3-way Reference Monitor (chiếc)

74.990.000₫
Heil Sound Pro Set 3 Closed-back Studio Headphones Heil Sound Pro Set 3 Closed-back Studio Headphones

Tai nghe kiểm âm

Heil Sound Pro Set 3 Closed-back Studio Headphones

2.790.000₫
Prodipe PRO 8 V3 8-inch Studio Monitor (chiếc) Prodipe PRO 8 V3 8-inch Studio Monitor (chiếc)

Loa Kiểm âm

Prodipe PRO 8 V3 8-inch Studio Monitor (chiếc)

5.590.000₫
Prodipe PRO 5 V3 5.25-inch Studio Monitor (chiếc) Prodipe PRO 5 V3 5.25-inch Studio Monitor (chiếc)

Loa Kiểm âm

Prodipe PRO 5 V3 5.25-inch Studio Monitor (chiếc)

3.990.000₫
Prodipe 5000B Semi-open Studio Headphones Prodipe 5000B Semi-open Studio Headphones

Tai nghe kiểm âm

Prodipe 5000B Semi-open Studio Headphones

3.790.000₫
Kali Audio Independence IN-8 8-inch 3-way Studio Monitor (chiếc) Kali Audio Independence IN-8 8-inch 3-way Studio Monitor (chiếc)

Loa Kiểm âm

Kali Audio Independence IN-8 8-inch 3-way Studio Monitor (chiếc)

10.990.000₫
Rupert Neve Designs RNHP Precision Headphone Amplifier Rupert Neve Designs RNHP Precision Headphone Amplifier

Khuếch đại Tai nghe

Rupert Neve Designs RNHP Precision Headphone Amplifier

12.490.000₫
Reloop RH-2350 PRO MK2 Headphones Reloop RH-2350 PRO MK2 Headphones

Tai nghe thường

Reloop RH-2350 PRO MK2 Headphones

890.000₫
Reloop RHP-15 Pro Studio/DJ Headphones Reloop RHP-15 Pro Studio/DJ Headphones

Tai nghe kiểm âm/DJ

Reloop RHP-15 Pro Studio/DJ Headphones

2.190.000₫
popup

Số lượng:

Tổng tiền: