Chân Micro & Giá để bản Nhạc

Chân đứng, chân treo micro và giá để bản nhạc.

On-Stage MS7625PG Pistol Grip Hex Base Microphone Stand On-Stage MS7625PG Pistol Grip Hex Base Microphone Stand

Chân Micro

On-Stage MS7625PG Pistol Grip Hex Base Microphone Stand

1.390.000₫
On-Stage SMS7650 Hex-Base Studio Boom Mic Stand (hạng nặng) On-Stage SMS7650 Hex-Base Studio Boom Mic Stand (hạng nặng)

Chân Micro

On-Stage SMS7650 Hex-Base Studio Boom Mic Stand (hạng nặng)

6.590.000₫
On-Stage SB9600 Tripod Studio Boom Mic Stand (hạng nặng) On-Stage SB9600 Tripod Studio Boom Mic Stand (hạng nặng)

Chân Micro

On-Stage SB9600 Tripod Studio Boom Mic Stand (hạng nặng)

3.190.000₫
On-Stage SMS7630B Studio Boom Mic Stand (hạng nặng) On-Stage SMS7630B Studio Boom Mic Stand (hạng nặng)

Chân Micro

On-Stage SMS7630B Studio Boom Mic Stand (hạng nặng)

2.590.000₫
On-Stage MBS7500 Pro Studio Boom Arm On-Stage MBS7500 Pro Studio Boom Arm

Chân Micro kẹp bàn

On-Stage MBS7500 Pro Studio Boom Arm

2.550.000₫
On-Stage MBP8000 Handheld Microphone Boom Pole (có dây mic) On-Stage MBP8000 Handheld Microphone Boom Pole (có dây mic)

Cần treo Mic

On-Stage MBP8000 Handheld Microphone Boom Pole (có dây mic)

2.190.000₫
On-Stage MS7613 Hex-Base Mic Stand (hạng nặng) On-Stage MS7613 Hex-Base Mic Stand (hạng nặng)

Chân Micro

On-Stage MS7613 Hex-Base Mic Stand (hạng nặng)

1.650.000₫
On-Stage MS9701B/TB+ Heavy-Duty Euro Boom Mic Stand (hạng nặng) On-Stage MS9701B/TB+ Heavy-Duty Euro Boom Mic Stand (hạng nặng)

Chân Micro

On-Stage MS9701B/TB+ Heavy-Duty Euro Boom Mic Stand (hạng nặng)

1.690.000₫
On-Stage SM7711B Orchestra Music Stand On-Stage SM7711B Orchestra Music Stand

Giá Bản nhạc

On-Stage SM7711B Orchestra Music Stand

1.250.000₫
On-Stage MBS5000 Broadcast Boom Arm (có dây mic) On-Stage MBS5000 Broadcast Boom Arm (có dây mic)

Chân Micro kẹp bàn

On-Stage MBS5000 Broadcast Boom Arm (có dây mic)

1.550.000₫
On-Stage MBP7000 Handheld Boom Pole On-Stage MBP7000 Handheld Boom Pole

Cần treo Mic

On-Stage MBP7000 Handheld Boom Pole

1.790.000₫
On-Stage SM7211B Music Stand On-Stage SM7211B Music Stand

Giá Bản nhạc

On-Stage SM7211B Music Stand

1.290.000₫
On-Stage MS9700B+ Heavy-Duty Tripod Base Mic Stand (hạng nặng) On-Stage MS9700B+ Heavy-Duty Tripod Base Mic Stand (hạng nặng)

Chân Micro

On-Stage MS9700B+ Heavy-Duty Tripod Base Mic Stand (hạng nặng)

1.490.000₫
On-Stage MS7625B Hex-Base Quarter-Turn Threadless Mic Stand On-Stage MS7625B Hex-Base Quarter-Turn Threadless Mic Stand

Chân Micro

On-Stage MS7625B Hex-Base Quarter-Turn Threadless Mic Stand

1.450.000₫
On-Stage MS7801W Euro Boom Microphone Stand (trắng) On-Stage MS7801W Euro Boom Microphone Stand (trắng)

Chân Micro

On-Stage MS7801W Euro Boom Microphone Stand (trắng)

1.350.000₫
On-Stage MS7411B Drum/Amp Tripod Stand On-Stage MS7411B Drum/Amp Tripod Stand

Chân Micro

On-Stage MS7411B Drum/Amp Tripod Stand

1.190.000₫
On-Stage MS7920B Bass Drum/Boom Combo Stand On-Stage MS7920B Bass Drum/Boom Combo Stand

Chân Micro

On-Stage MS7920B Bass Drum/Boom Combo Stand

1.090.000₫
On-Stage MS7201B/C Round Base Mic Stand On-Stage MS7201B/C Round Base Mic Stand

Chân Micro

On-Stage MS7201B/C Round Base Mic Stand

870.000₫
popup

Số lượng:

Tổng tiền: