Khung, thiết bị bẫy bass

Khung, thiết bị bẫy bass hiệu quả.

Primacoustic Cumulus Tri-Corner Bass Trap (2 tấm) Primacoustic Cumulus Tri-Corner Bass Trap (2 tấm)

Tấm Bẫy bass

Primacoustic Cumulus Tri-Corner Bass Trap (2 tấm)

3.490.000₫
Primacoustic London Bass Trap Kit (2 tấm) Primacoustic London Bass Trap Kit (2 tấm)

Tấm Bẫy bass

Primacoustic London Bass Trap Kit (2 tấm)

7.490.000₫
Primacoustic Fulltrap Broadband Bass Trap Primacoustic Fulltrap Broadband Bass Trap

Khung Bẫy bass

Primacoustic Fulltrap Broadband Bass Trap

10.690.000₫
Primacoustic MaxTrap Broadband Corner Bass Trap Primacoustic MaxTrap Broadband Corner Bass Trap

Khung Bẫy bass

Primacoustic MaxTrap Broadband Corner Bass Trap

10.690.000₫
popup

Số lượng:

Tổng tiền: