Microphone Sân khấu

Các loại mic với đặc thù chống tạp âm môi trường

chuyên dùng để thu sân khấu với chất lượng thu tốt.

Heil Sound PR 22 UT Dynamic Microphone Heil Sound PR 22 UT Dynamic Microphone

Dynamic Microphone

Heil Sound PR 22 UT Dynamic Microphone

2.990.000₫
Heil Sound PR 22 Dynamic Microphone Heil Sound PR 22 Dynamic Microphone

Dynamic Microphone

Heil Sound PR 22 Dynamic Microphone

4.490.000₫
Heil Sound PR 20 Dynamic Microphone Heil Sound PR 20 Dynamic Microphone

Dynamic Microphone

Heil Sound PR 20 Dynamic Microphone

3.790.000₫
Heil Sound PR 20 UT Dynamic Microphone Heil Sound PR 20 UT Dynamic Microphone

Dynamic Microphone

Heil Sound PR 20 UT Dynamic Microphone

2.590.000₫
Heil Sound PR 35 Dynamic Microphone Heil Sound PR 35 Dynamic Microphone

Dynamic Microphone

Heil Sound PR 35 Dynamic Microphone

6.790.000₫
Prodipe V85 Lanen Vintage Style Dynamic Microphone Prodipe V85 Lanen Vintage Style Dynamic Microphone

Dynamic Microphone

Prodipe V85 Lanen Vintage Style Dynamic Microphone

2.850.000₫
Prodipe TT1-Pro Lanen Dynamic Microphone Prodipe TT1-Pro Lanen Dynamic Microphone

Dynamic Microphone

Prodipe TT1-Pro Lanen Dynamic Microphone

1.550.000₫
Prodipe TT1 Lanen Dynamic Microphone Prodipe TT1 Lanen Dynamic Microphone

Dynamic Microphone

Prodipe TT1 Lanen Dynamic Microphone

1.150.000₫
Prodipe M-85 Lanen Dynamic Microphone Prodipe M-85 Lanen Dynamic Microphone

Dynamic Microphone

Prodipe M-85 Lanen Dynamic Microphone

1.750.000₫
AKG C5 Pro Condenser Vocal Microphone AKG C5 Pro Condenser Vocal Microphone

Condenser Microphone

AKG C5 Pro Condenser Vocal Microphone

4.490.000₫
popup

Số lượng:

Tổng tiền: