Xử lý Tín hiệu

Các thiết bị xử lý tín hiệu trong studio.

Warm Audio TB12 Tone Beast 1-channel Microphone Preamp (Black) Warm Audio TB12 Tone Beast 1-channel Microphone Preamp (Black)

1-ch Mic Preamp

Warm Audio TB12 Tone Beast 1-channel Microphone Preamp (Black)

16.500.000₫
Warm Audio BUS-COMP 2-channel Stereo VCA Bus Compressor Warm Audio BUS-COMP 2-channel Stereo VCA Bus Compressor

2-ch Compressor

Warm Audio BUS-COMP 2-channel Stereo VCA Bus Compressor

20.300.000₫
Lynx Hilo AD/DA Converter with LT-TB3 Card (Silver) Lynx Hilo AD/DA Converter with LT-TB3 Card (Silver)

AD/DA Converter

Lynx Hilo AD/DA Converter with LT-TB3 Card (Silver)

94.900.000₫
Lynx Hilo AD/DA Converter with LT-TB3 Card (Black) Lynx Hilo AD/DA Converter with LT-TB3 Card (Black)

AD/DA Converter

Lynx Hilo AD/DA Converter with LT-TB3 Card (Black)

96.900.000₫
Lynx Aurora(n) 8 8-channel AD/DA Converter with LT-TB3 Card Lynx Aurora(n) 8 8-channel AD/DA Converter with LT-TB3 Card

AD/DA Converter

Lynx Aurora(n) 8 8-channel AD/DA Converter with LT-TB3 Card

85.500.000₫
Lynx Aurora(n) 8 8-channel AD/DA Converter with LT-USB Card Lynx Aurora(n) 8 8-channel AD/DA Converter with LT-USB Card

AD/DA Converter

Lynx Aurora(n) 8 8-channel AD/DA Converter with LT-USB Card

74.490.000₫
Focusrite ISA 428 MkII 4-channel Mic Preamp Focusrite ISA 428 MkII 4-channel Mic Preamp

Mic Preamp

Focusrite ISA 428 MkII 4-channel Mic Preamp

44.390.000₫
Warm Audio EQP-WA 1-channel Tube Program Equalizer Warm Audio EQP-WA 1-channel Tube Program Equalizer

1-ch Equalizer

Warm Audio EQP-WA 1-channel Tube Program Equalizer

19.900.000₫
Warm Audio WA76 1-channel Discrete Compressor Warm Audio WA76 1-channel Discrete Compressor

1-ch Compressor

Warm Audio WA76 1-channel Discrete Compressor

17.500.000₫
Warm Audio WA-2A 1-channel Tube Optical Compressor Warm Audio WA-2A 1-channel Tube Optical Compressor

1-ch Compressor

Warm Audio WA-2A 1-channel Tube Optical Compressor

23.500.000₫
Warm Audio WA12 MKII 1-channel Mic/Inst Preamp Warm Audio WA12 MKII 1-channel Mic/Inst Preamp

1C Mic Preamp

Warm Audio WA12 MKII 1-channel Mic/Inst Preamp

12.700.000₫
Warm Audio WA73-EQ 1-channel British Mic Preamp/EQ Warm Audio WA73-EQ 1-channel British Mic Preamp/EQ

Mic Preamp/EQ

Warm Audio WA73-EQ 1-channel British Mic Preamp/EQ

20.200.000₫
Warm Audio WA73 1-channel British Mic Preamp Warm Audio WA73 1-channel British Mic Preamp

Mic Preamp

Warm Audio WA73 1-channel British Mic Preamp

16.500.000₫
Warm Audio WA273 2-channel British Mic Preamp Warm Audio WA273 2-channel British Mic Preamp

Mic Preamp

Warm Audio WA273 2-channel British Mic Preamp

26.500.000₫
Warm Audio WA-412 4-channel Mic Preamp/DI Warm Audio WA-412 4-channel Mic Preamp/DI

Mic Preamp

Warm Audio WA-412 4-channel Mic Preamp/DI

32.200.000₫
SPL GainStation 1 1-channel Microphone/Instrument Preamp SPL GainStation 1 1-channel Microphone/Instrument Preamp

Mic Preamp

SPL GainStation 1 1-channel Microphone/Instrument Preamp

37.490.000₫
SPL Kultube Stereo Compressor SPL Kultube Stereo Compressor

Compressor

SPL Kultube Stereo Compressor

47.490.000₫
SPL Tube Vitalizer Program Equalizer SPL Tube Vitalizer Program Equalizer

Equalizer

SPL Tube Vitalizer Program Equalizer

49.000.000₫
popup

Số lượng:

Tổng tiền: