Dây tín hiệu Digital

Dây cáp/đầu chuyển tín hiệu digital:

optical, S/PDIF, AES/EBU,...

Hosa Digital Audio Interface ODL-312 (S/PDIF Optical - AES/EBU) (Bộ chuyển đổi Toslink quang - AES/EBU XLR) Hosa Digital Audio Interface ODL-312 (S/PDIF Optical - AES/EBU) (Bộ chuyển đổi Toslink quang - AES/EBU XLR)

Thiết bị chuyển đổi

Hosa Digital Audio Interface ODL-312 (S/PDIF Optical - AES/EBU) (Bộ chuyển đổi Toslink quang - AES/EBU XLR)

3.390.000₫
Hosa Digital Audio Interface CDL-313 (S/PDIF Coax - AES/EBU) (Bộ chuyển đổi RCA đồng trục - AES/EBU XLR) Hosa Digital Audio Interface CDL-313 (S/PDIF Coax - AES/EBU) (Bộ chuyển đổi RCA đồng trục - AES/EBU XLR)

Thiết bị chuyển đổi

Hosa Digital Audio Interface CDL-313 (S/PDIF Coax - AES/EBU) (Bộ chuyển đổi RCA đồng trục - AES/EBU XLR)

2.650.000₫
Hosa Audio Cable Tester CBT-500 (Bộ test kiểm tra dây cáp) Hosa Audio Cable Tester CBT-500 (Bộ test kiểm tra dây cáp)

Thiết bị kiểm tra

Hosa Audio Cable Tester CBT-500 (Bộ test kiểm tra dây cáp)

1.650.000₫
Hosa Pro Fiber Optic Cable OPM-305 (1.5m) (Toslink) (Dây cáp quang) Hosa Pro Fiber Optic Cable OPM-305 (1.5m) (Toslink) (Dây cáp quang)

Dây cáp Toslink

Hosa Pro Fiber Optic Cable OPM-305 (1.5m) (Toslink) (Dây cáp quang)

629.000₫
Hosa AES/EBU Cable EBU-000 (XLR3F - XLR3M) (Dây cáp digital canon XLR) Hosa AES/EBU Cable EBU-000 (XLR3F - XLR3M) (Dây cáp digital canon XLR)

Dây cáp AES/EBU

Hosa AES/EBU Cable EBU-000 (XLR3F - XLR3M) (Dây cáp digital canon XLR)

389.000₫
Hosa Pro 75-ohm Coax BNC-06-100 (BNC) (Dây cáp đồng trục BNC 75-ohm) Hosa Pro 75-ohm Coax BNC-06-100 (BNC) (Dây cáp đồng trục BNC 75-ohm)

Dây cáp đồng trục

Hosa Pro 75-ohm Coax BNC-06-100 (BNC) (Dây cáp đồng trục BNC 75-ohm)

369.000₫
Hosa Fiber Optic Adaptor GOP-490 (Toslink - Mini-Toslink) Hosa Fiber Optic Adaptor GOP-490 (Toslink - Mini-Toslink)

Đầu chuyển

Hosa Fiber Optic Adaptor GOP-490 (Toslink - Mini-Toslink)

155.000₫
popup

Số lượng:

Tổng tiền: