MIDI Interfaces

"Điểm tập hợp" cho các thiết bị MIDI.

Nektar MIDIFLEX 4 USB MIDI Interface Nektar MIDIFLEX 4 USB MIDI Interface

MIDI Interface

Nektar MIDIFLEX 4 USB MIDI Interface

1.850.000₫
Focusrite Scarlett 18i8 Gen 3 USB Audio/MIDI Interface (Soundcard âm thanh thu kiểm âm) Focusrite Scarlett 18i8 Gen 3 USB Audio/MIDI Interface (Soundcard âm thanh thu kiểm âm)

Soundcard

Focusrite Scarlett 18i8 Gen 3 USB Audio/MIDI Interface (Soundcard âm thanh thu kiểm âm)

9.790.000₫
Focusrite Scarlett 8i6 Gen 3 USB Audio/MIDI Interface (Soundcard âm thanh thu kiểm âm) Focusrite Scarlett 8i6 Gen 3 USB Audio/MIDI Interface (Soundcard âm thanh thu kiểm âm)

Soundcard

Focusrite Scarlett 8i6 Gen 3 USB Audio/MIDI Interface (Soundcard âm thanh thu kiểm âm)

6.490.000₫
Focusrite Scarlett 4i4 Gen 3 USB Audio/MIDI Interface (Soundcard âm thanh thu kiểm âm) Focusrite Scarlett 4i4 Gen 3 USB Audio/MIDI Interface (Soundcard âm thanh thu kiểm âm)

Soundcard

Focusrite Scarlett 4i4 Gen 3 USB Audio/MIDI Interface (Soundcard âm thanh thu kiểm âm)

5.550.000₫
popup

Số lượng:

Tổng tiền: