Loa Kiểm âm

Loa kiểm âm từ phân khúc thấp đến cao,

từ chuyên acoustic qua rock, dance,...

Dynaudio Core 7 7-inch Reference Monitor (chiếc) Dynaudio Core 7 7-inch Reference Monitor (chiếc)

Loa Kiểm âm

Dynaudio Core 7 7-inch Reference Monitor (chiếc)

49.990.000₫
Dynaudio Core 47 7-inch 3-way Reference Monitor (loa trái) Dynaudio Core 47 7-inch 3-way Reference Monitor (loa trái)

Loa Kiểm âm

Dynaudio Core 47 7-inch 3-way Reference Monitor (loa trái)

62.490.000₫
Dynaudio Core 47 7-inch 3-way Reference Monitor (loa phải) Dynaudio Core 47 7-inch 3-way Reference Monitor (loa phải)

Loa Kiểm âm

Dynaudio Core 47 7-inch 3-way Reference Monitor (loa phải)

62.490.000₫
Dynaudio Core 59 9-inch 3-way Reference Monitor (chiếc) Dynaudio Core 59 9-inch 3-way Reference Monitor (chiếc)

Loa Kiểm âm

Dynaudio Core 59 9-inch 3-way Reference Monitor (chiếc)

74.990.000₫
Prodipe PRO 8 V3 8-inch Studio Monitor (chiếc) Prodipe PRO 8 V3 8-inch Studio Monitor (chiếc)

Loa Kiểm âm

Prodipe PRO 8 V3 8-inch Studio Monitor (chiếc)

5.590.000₫
Prodipe PRO 5 V3 5.25-inch Studio Monitor (chiếc) Prodipe PRO 5 V3 5.25-inch Studio Monitor (chiếc)

Loa Kiểm âm

Prodipe PRO 5 V3 5.25-inch Studio Monitor (chiếc)

3.990.000₫
Kali Audio Independence IN-8 8-inch 3-way Studio Monitor (chiếc) Kali Audio Independence IN-8 8-inch 3-way Studio Monitor (chiếc)

Loa Kiểm âm

Kali Audio Independence IN-8 8-inch 3-way Studio Monitor (chiếc)

10.990.000₫
Fluid Audio F Series FX8 8-inch Coaxial Studio Monitors (cặp) Fluid Audio F Series FX8 8-inch Coaxial Studio Monitors (cặp)

Loa Kiểm âm/DJ

Fluid Audio F Series FX8 8-inch Coaxial Studio Monitors (cặp)

12.990.000₫
Fluid Audio F Series FX80 8-inch Coaxial Studio Monitor (chiếc) Fluid Audio F Series FX80 8-inch Coaxial Studio Monitor (chiếc)

Loa Kiểm âm/DJ

Fluid Audio F Series FX80 8-inch Coaxial Studio Monitor (chiếc)

6.490.000₫
Fluid Audio F Series FX50 5-inch Coaxial Studio Monitor (chiếc) Fluid Audio F Series FX50 5-inch Coaxial Studio Monitor (chiếc)

Loa Kiểm âm

Fluid Audio F Series FX50 5-inch Coaxial Studio Monitor (chiếc)

3.750.000₫
Fluid Audio F Series F5 5-inch Studio Monitors (cặp) Fluid Audio F Series F5 5-inch Studio Monitors (cặp)

Loa Kiểm âm

Fluid Audio F Series F5 5-inch Studio Monitors (cặp)

7.490.000₫
Fluid Audio F Series F4 4-inch Studio Monitors (cặp) Fluid Audio F Series F4 4-inch Studio Monitors (cặp)

Loa Kiểm âm

Fluid Audio F Series F4 4-inch Studio Monitors (cặp)

4.990.000₫
Fluid Audio Classic Series C5 5-inch Studio Monitors (cặp) Fluid Audio Classic Series C5 5-inch Studio Monitors (cặp)

Loa Kiểm âm

Fluid Audio Classic Series C5 5-inch Studio Monitors (cặp)

4.790.000₫
Dynaudio LYD 48 3-way Reference Monitor (loa trái) Dynaudio LYD 48 3-way Reference Monitor (loa trái)

Loa Kiểm âm

Dynaudio LYD 48 3-way Reference Monitor (loa trái)

29.890.000₫
Dynaudio LYD 48 3-way Reference Monitor (loa phải) Dynaudio LYD 48 3-way Reference Monitor (loa phải)

Loa Kiểm âm

Dynaudio LYD 48 3-way Reference Monitor (loa phải)

29.890.000₫
Dynaudio LYD 8 8-inch Pro Studio Monitor (chiếc) Dynaudio LYD 8 8-inch Pro Studio Monitor (chiếc)

Loa Kiểm âm

Dynaudio LYD 8 8-inch Pro Studio Monitor (chiếc)

19.890.000₫
Dynaudio LYD 7 7-inch Pro Reference Monitor (chiếc) Dynaudio LYD 7 7-inch Pro Reference Monitor (chiếc)

Loa Kiểm âm

Dynaudio LYD 7 7-inch Pro Reference Monitor (chiếc)

16.250.000₫
Kali Audio Lone Pine LP-8 8-inch Studio Monitor (chiếc) Kali Audio Lone Pine LP-8 8-inch Studio Monitor (chiếc)

Loa Kiểm âm

Kali Audio Lone Pine LP-8 8-inch Studio Monitor (chiếc)

7.250.000₫
popup

Số lượng:

Tổng tiền: