Loa Kiểm âm

Loa kiểm âm từ phân khúc thấp đến cao,

từ chuyên acoustic qua rock, dance,...

- 3%
Fluid Audio FC10S 10-inch Active Studio Subwoofer (Loa siêu trầm) Fluid Audio FC10S 10-inch Active Studio Subwoofer (Loa siêu trầm)

Loa Siêu trầm

Fluid Audio FC10S 10-inch Active Studio Subwoofer (Loa siêu trầm)

9.250.000₫ 9.500.000₫
Kali Audio LP-6 V2 6.5-inch Powered Studio Monitor, White (EA) (Loa kiểm âm, chiếc) Kali Audio LP-6 V2 6.5-inch Powered Studio Monitor, White (EA) (Loa kiểm âm, chiếc)

Loa Kiểm âm

Kali Audio LP-6 V2 6.5-inch Powered Studio Monitor, White (EA) (Loa kiểm âm, chiếc)

5.250.000₫
Kali Audio LP-6 V2 6.5-inch Powered Studio Monitor, Black (EA) (Loa kiểm âm, chiếc) Kali Audio LP-6 V2 6.5-inch Powered Studio Monitor, Black (EA) (Loa kiểm âm, chiếc)

Loa Kiểm âm

Kali Audio LP-6 V2 6.5-inch Powered Studio Monitor, Black (EA) (Loa kiểm âm, chiếc)

5.190.000₫
Dynaudio LYD 8 8-inch Pro Studio Monitor (Demo) (chiếc) Dynaudio LYD 8 8-inch Pro Studio Monitor (Demo) (chiếc)

Loa Kiểm âm

Dynaudio LYD 8 8-inch Pro Studio Monitor (Demo) (chiếc)

20.900.000₫
Dynaudio Core 7 7-inch Reference Monitor (chiếc) Dynaudio Core 7 7-inch Reference Monitor (chiếc)

Loa Kiểm âm

Dynaudio Core 7 7-inch Reference Monitor (chiếc)

51.900.000₫
Dynaudio Core 47 7-inch 3-way Reference Monitor (loa trái) Dynaudio Core 47 7-inch 3-way Reference Monitor (loa trái)

Loa Kiểm âm

Dynaudio Core 47 7-inch 3-way Reference Monitor (loa trái)

66.500.000₫
Dynaudio Core 47 7-inch 3-way Reference Monitor (loa phải) Dynaudio Core 47 7-inch 3-way Reference Monitor (loa phải)

Loa Kiểm âm

Dynaudio Core 47 7-inch 3-way Reference Monitor (loa phải)

66.500.000₫
Dynaudio Core 59 9-inch 3-way Reference Monitor (chiếc) Dynaudio Core 59 9-inch 3-way Reference Monitor (chiếc)

Loa Kiểm âm

Dynaudio Core 59 9-inch 3-way Reference Monitor (chiếc)

77.900.000₫
Prodipe PRO 8 V3 8-inch Studio Monitor (chiếc) Prodipe PRO 8 V3 8-inch Studio Monitor (chiếc)

Loa Kiểm âm

Prodipe PRO 8 V3 8-inch Studio Monitor (chiếc)

5.590.000₫
Prodipe PRO 5 V3 5.25-inch Studio Monitor (chiếc) Prodipe PRO 5 V3 5.25-inch Studio Monitor (chiếc)

Loa Kiểm âm

Prodipe PRO 5 V3 5.25-inch Studio Monitor (chiếc)

3.990.000₫
Kali Audio Independence IN-8 8-inch 3-way Studio Monitor (chiếc) Kali Audio Independence IN-8 8-inch 3-way Studio Monitor (chiếc)

Loa Kiểm âm

Kali Audio Independence IN-8 8-inch 3-way Studio Monitor (chiếc)

10.790.000₫
- 4%
Fluid Audio FX80 8-inch Coaxial Studio Monitor (Loa kiểm âm đồng trục, Chiếc) Fluid Audio FX80 8-inch Coaxial Studio Monitor (Loa kiểm âm đồng trục, Chiếc)

Loa Kiểm âm

Fluid Audio FX80 8-inch Coaxial Studio Monitor (Loa kiểm âm đồng trục, Chiếc)

6.250.000₫ 6.500.000₫
- 3%
Fluid Audio FX50 5-inch Coaxial Studio Monitor (Loa kiểm âm đồng trục, Chiếc) Fluid Audio FX50 5-inch Coaxial Studio Monitor (Loa kiểm âm đồng trục, Chiếc)

Loa Kiểm âm

Fluid Audio FX50 5-inch Coaxial Studio Monitor (Loa kiểm âm đồng trục, Chiếc)

3.650.000₫ 3.750.000₫
- 3%
Fluid Audio F4 4-inch Studio Monitors (Black, Pair) (Loa kiểm âm, Cặp) Fluid Audio F4 4-inch Studio Monitors (Black, Pair) (Loa kiểm âm, Cặp)

Loa Kiểm âm

Fluid Audio F4 4-inch Studio Monitors (Black, Pair) (Loa kiểm âm, Cặp)

4.850.000₫ 5.000.000₫
- 2%
Fluid Audio C5 5-inch Studio Monitors (Black, Pair) (Loa kiểm âm, Cặp) Fluid Audio C5 5-inch Studio Monitors (Black, Pair) (Loa kiểm âm, Cặp)

Loa Kiểm âm

Fluid Audio C5 5-inch Studio Monitors (Black, Pair) (Loa kiểm âm, Cặp)

4.690.000₫ 4.800.000₫
Dynaudio LYD 48 3-way Reference Monitor (loa trái) Dynaudio LYD 48 3-way Reference Monitor (loa trái)

Loa Kiểm âm

Dynaudio LYD 48 3-way Reference Monitor (loa trái)

30.500.000₫
Dynaudio LYD 48 3-way Reference Monitor (loa phải) Dynaudio LYD 48 3-way Reference Monitor (loa phải)

Loa Kiểm âm

Dynaudio LYD 48 3-way Reference Monitor (loa phải)

30.500.000₫
Dynaudio LYD 8 8-inch Pro Studio Monitor (chiếc) Dynaudio LYD 8 8-inch Pro Studio Monitor (chiếc)

Loa Kiểm âm

Dynaudio LYD 8 8-inch Pro Studio Monitor (chiếc)

20.900.000₫
popup

Số lượng:

Tổng tiền: