Thương hiệu MXL (Mỹ)

MXL Revelation Mini FET Condenser Microphone (Micro thu âm) MXL Revelation Mini FET Condenser Microphone (Micro thu âm)

Condenser Microphone

MXL Revelation Mini FET Condenser Microphone (Micro thu âm)

5.650.000₫
MXL Revelation II Variable Pattern Tube Condenser Microphone (Micro thu âm) MXL Revelation II Variable Pattern Tube Condenser Microphone (Micro thu âm)

Tube Microphone

MXL Revelation II Variable Pattern Tube Condenser Microphone (Micro thu âm)

11.890.000₫
MXL 990/991 Recording Microphone Package (Bộ hai mic thu âm) MXL 990/991 Recording Microphone Package (Bộ hai mic thu âm)

Condenser Microphone

MXL 990/991 Recording Microphone Package (Bộ hai mic thu âm)

2.990.000₫
MXL 440 Condenser Microphone MXL 440 Condenser Microphone

Condenser Microphone

MXL 440 Condenser Microphone

2.050.000₫
MXL 770 Midnight Condenser Microphone (Limited Edition) MXL 770 Midnight Condenser Microphone (Limited Edition)

Condenser Microphone

MXL 770 Midnight Condenser Microphone (Limited Edition)

2.590.000₫
MXL 770 Cardioid Condenser Microphone (Micro thu âm) MXL 770 Cardioid Condenser Microphone (Micro thu âm)

Condenser Microphone

MXL 770 Cardioid Condenser Microphone (Micro thu âm)

2.390.000₫
MXL 990 Cardioid Condenser Microphone (Micro thu âm) MXL 990 Cardioid Condenser Microphone (Micro thu âm)

Condenser Microphone

MXL 990 Cardioid Condenser Microphone (Micro thu âm)

2.290.000₫
MXL CR89 Ultra Low-Noise Condenser Microphone (Micro thu âm) MXL CR89 Ultra Low-Noise Condenser Microphone (Micro thu âm)

Condenser Microphone

MXL CR89 Ultra Low-Noise Condenser Microphone (Micro thu âm)

7.990.000₫
MXL V69M-HE MOGAMI® HE Tube Microphone MXL V69M-HE MOGAMI® HE Tube Microphone

Tube Microphone

MXL V69M-HE MOGAMI® HE Tube Microphone

7.890.000₫
MXL V69M EDT MOGAMI Edition Tube Condenser Microphone (Micro thu âm) MXL V69M EDT MOGAMI Edition Tube Condenser Microphone (Micro thu âm)

Tube Microphone

MXL V69M EDT MOGAMI Edition Tube Condenser Microphone (Micro thu âm)

7.690.000₫
- 4%
MXL 770X Multi-Pattern Condenser Microphone MXL 770X Multi-Pattern Condenser Microphone

Condenser Microphone

MXL 770X Multi-Pattern Condenser Microphone

4.990.000₫ 5.190.000₫
MXL CR20 Versatile Condenser Microphone MXL CR20 Versatile Condenser Microphone

Condenser Microphone

MXL CR20 Versatile Condenser Microphone

3.790.000₫
MXL V67G HE Heritage Edition Condenser Microphone (Micro thu âm) MXL V67G HE Heritage Edition Condenser Microphone (Micro thu âm)

Condenser Microphone

MXL V67G HE Heritage Edition Condenser Microphone (Micro thu âm)

3.550.000₫
- 6%
MXL 990-HE Condenser Microphone MXL 990-HE Condenser Microphone

Condenser Microphone

MXL 990-HE Condenser Microphone

3.190.000₫ 3.400.000₫
MXL V67G Cardioid Condenser Microphone (Micro thu âm) MXL V67G Cardioid Condenser Microphone (Micro thu âm)

Condenser Microphone

MXL V67G Cardioid Condenser Microphone (Micro thu âm)

2.290.000₫
popup

Số lượng:

Tổng tiền: