Thương hiệu MXL (Mỹ)

MXL 440 Condenser Microphone MXL 440 Condenser Microphone

Condenser Microphone

MXL 440 Condenser Microphone

2.050.000₫
MXL 770 Midnight Condenser Microphone (Limited Edition) MXL 770 Midnight Condenser Microphone (Limited Edition)

Condenser Microphone

MXL 770 Midnight Condenser Microphone (Limited Edition)

2.590.000₫
- 6%
MXL 770 Condenser Microphone MXL 770 Condenser Microphone

Condenser Microphone

MXL 770 Condenser Microphone

2.450.000₫ 2.600.000₫
- 2%
MXL 990 Condenser Microphone MXL 990 Condenser Microphone

Condenser Microphone

MXL 990 Condenser Microphone

2.350.000₫ 2.400.000₫
MXL CR89 Low-noise Condenser Microphone MXL CR89 Low-noise Condenser Microphone

Condenser Microphone

MXL CR89 Low-noise Condenser Microphone

8.390.000₫
MXL V69M-HE MOGAMI® HE Tube Microphone MXL V69M-HE MOGAMI® HE Tube Microphone

Tube Microphone

MXL V69M-HE MOGAMI® HE Tube Microphone

7.890.000₫
MXL V69M EDT MOGAMI® Edition Tube Microphone MXL V69M EDT MOGAMI® Edition Tube Microphone

Tube Microphone

MXL V69M EDT MOGAMI® Edition Tube Microphone

7.890.000₫
- 4%
MXL 770X Multi-Pattern Condenser Microphone MXL 770X Multi-Pattern Condenser Microphone

Condenser Microphone

MXL 770X Multi-Pattern Condenser Microphone

4.990.000₫ 5.190.000₫
MXL CR20 Versatile Condenser Microphone MXL CR20 Versatile Condenser Microphone

Condenser Microphone

MXL CR20 Versatile Condenser Microphone

3.790.000₫
- 3%
MXL V67G-HE Condenser Microphone MXL V67G-HE Condenser Microphone

Condenser Microphone

MXL V67G-HE Condenser Microphone

3.790.000₫ 3.900.000₫
- 6%
MXL 990-HE Condenser Microphone MXL 990-HE Condenser Microphone

Condenser Microphone

MXL 990-HE Condenser Microphone

3.190.000₫ 3.400.000₫
- 6%
MXL V67G Condenser Microphone MXL V67G Condenser Microphone

Condenser Microphone

MXL V67G Condenser Microphone

2.450.000₫ 2.600.000₫
popup

Số lượng:

Tổng tiền: