Synths & MIDI Controllers

Các thiết bị sản xuất và hỗ trợ sản xuất, trình diễn âm nhạc.

Novation FLkey Mini 25-key USB MIDI Keyboard Controller (Đàn làm soạn nhạc mini) Novation FLkey Mini 25-key USB MIDI Keyboard Controller (Đàn làm soạn nhạc mini)

MIDI Keyboard

Novation FLkey Mini 25-key USB MIDI Keyboard Controller (Đàn làm soạn nhạc mini)

2.790.000₫
Nektar Impact GX Mini 25-Key USB MIDI Keyboard Controller (Đàn soạn nhạc mini 25 phím) Nektar Impact GX Mini 25-Key USB MIDI Keyboard Controller (Đàn soạn nhạc mini 25 phím)

MIDI Keyboard

Nektar Impact GX Mini 25-Key USB MIDI Keyboard Controller (Đàn soạn nhạc mini 25 phím)

1.350.000₫
Nektar SE61 61-Key USB MIDI Keyboard Controller (Đàn soạn nhạc 61 phím) Nektar SE61 61-Key USB MIDI Keyboard Controller (Đàn soạn nhạc 61 phím)

MIDI Keyboard

Nektar SE61 61-Key USB MIDI Keyboard Controller (Đàn soạn nhạc 61 phím)

2.550.000₫
Novation Launchkey 37 MK3 37-key USB MIDI Keyboard Controller (Đàn làm soạn nhạc 37 phím) Novation Launchkey 37 MK3 37-key USB MIDI Keyboard Controller (Đàn làm soạn nhạc 37 phím)

MIDI Keyboard

Novation Launchkey 37 MK3 37-key USB MIDI Keyboard Controller (Đàn làm soạn nhạc 37 phím)

4.790.000₫
Novation Launchkey 61 MK3 61-key USB MIDI Keyboard Controller (Đàn làm soạn nhạc 61 phím) Novation Launchkey 61 MK3 61-key USB MIDI Keyboard Controller (Đàn làm soạn nhạc 61 phím)

MIDI Keyboard

Novation Launchkey 61 MK3 61-key USB MIDI Keyboard Controller (Đàn làm soạn nhạc 61 phím)

6.890.000₫
Novation Launchkey 49 MK3 49-key USB MIDI Keyboard Controller (Đàn làm soạn nhạc 49 phím) Novation Launchkey 49 MK3 49-key USB MIDI Keyboard Controller (Đàn làm soạn nhạc 49 phím)

MIDI Keyboard

Novation Launchkey 49 MK3 49-key USB MIDI Keyboard Controller (Đàn làm soạn nhạc 49 phím)

5.490.000₫
Novation Launchkey 25 MK3 25-key USB MIDI Keyboard Controller (Đàn làm soạn nhạc 25 phím) Novation Launchkey 25 MK3 25-key USB MIDI Keyboard Controller (Đàn làm soạn nhạc 25 phím)

MIDI Keyboard

Novation Launchkey 25 MK3 25-key USB MIDI Keyboard Controller (Đàn làm soạn nhạc 25 phím)

3.990.000₫
KORG nanoKONTROL Studio Mobile MIDI Controller KORG nanoKONTROL Studio Mobile MIDI Controller

Điều khiển DAW

KORG nanoKONTROL Studio Mobile MIDI Controller

4.490.000₫
Nektar Impact GXP88 88-Key Semi-weighted MIDI Keyboard Controller Nektar Impact GXP88 88-Key Semi-weighted MIDI Keyboard Controller

MIDI Keyboard

Nektar Impact GXP88 88-Key Semi-weighted MIDI Keyboard Controller

7.500.000₫
Novation Launchpad Pro MK3 64-Pad MIDI Grid Controller (Bàn làm nhạc - trình diễn) Novation Launchpad Pro MK3 64-Pad MIDI Grid Controller (Bàn làm nhạc - trình diễn)

MIDI Pad

Novation Launchpad Pro MK3 64-Pad MIDI Grid Controller (Bàn làm nhạc - trình diễn)

8.790.000₫
- 4%
Novation Circuit Groovebox Novation Circuit Groovebox

Synthesizer

Novation Circuit Groovebox

7.990.000₫ 8.300.000₫
- 2%
Novation MiniNova 37-minikey Analog Synthesizer Novation MiniNova 37-minikey Analog Synthesizer

Synthesizer

Novation MiniNova 37-minikey Analog Synthesizer

9.790.000₫ 10.000.000₫
Novation Peak 8-Voice Polyphonic Synthesizer Novation Peak 8-Voice Polyphonic Synthesizer

Synthesizer

Novation Peak 8-Voice Polyphonic Synthesizer

39.900.000₫
Novation 49SL MkIII 49-key USB MIDI Keyboard Novation 49SL MkIII 49-key USB MIDI Keyboard

MIDI Keyboard

Novation 49SL MkIII 49-key USB MIDI Keyboard

15.500.000₫
Novation 61SL MkIII 61-key USB MIDI Keyboard Novation 61SL MkIII 61-key USB MIDI Keyboard

MIDI Keyboard

Novation 61SL MkIII 61-key USB MIDI Keyboard

17.500.000₫
- 4%
Novation Impulse 25 25-key USB MIDI Keyboard Novation Impulse 25 25-key USB MIDI Keyboard

MIDI Keyboard

Novation Impulse 25 25-key USB MIDI Keyboard

4.790.000₫ 5.000.000₫
- 3%
Novation Impulse 49 49-key USB MIDI Keyboard Novation Impulse 49 49-key USB MIDI Keyboard

MIDI Keyboard

Novation Impulse 49 49-key USB MIDI Keyboard

7.290.000₫ 7.500.000₫
- 4%
Novation Impulse 61 61-key USB MIDI Keyboard Novation Impulse 61 61-key USB MIDI Keyboard

MIDI Keyboard

Novation Impulse 61 61-key USB MIDI Keyboard

9.590.000₫ 10.000.000₫
popup

Số lượng:

Tổng tiền: