Microphone Preamps

Tiền khuếch đại tín hiệu thu từ microphones.

Warm Audio TB12 Tone Beast 1-channel Microphone Preamp (Black) Warm Audio TB12 Tone Beast 1-channel Microphone Preamp (Black)

1-ch Mic Preamp

Warm Audio TB12 Tone Beast 1-channel Microphone Preamp (Black)

16.500.000₫
Focusrite ISA 428 MkII 4-channel Mic Preamp Focusrite ISA 428 MkII 4-channel Mic Preamp

Mic Preamp

Focusrite ISA 428 MkII 4-channel Mic Preamp

44.390.000₫
Warm Audio WA12 MKII 1-channel Mic/Inst Preamp Warm Audio WA12 MKII 1-channel Mic/Inst Preamp

1C Mic Preamp

Warm Audio WA12 MKII 1-channel Mic/Inst Preamp

12.700.000₫
Warm Audio WA73-EQ 1-channel British Mic Preamp/EQ Warm Audio WA73-EQ 1-channel British Mic Preamp/EQ

Mic Preamp/EQ

Warm Audio WA73-EQ 1-channel British Mic Preamp/EQ

20.200.000₫
Warm Audio WA73 1-channel British Mic Preamp Warm Audio WA73 1-channel British Mic Preamp

Mic Preamp

Warm Audio WA73 1-channel British Mic Preamp

16.500.000₫
Warm Audio WA273 2-channel British Mic Preamp Warm Audio WA273 2-channel British Mic Preamp

Mic Preamp

Warm Audio WA273 2-channel British Mic Preamp

26.500.000₫
Warm Audio WA-412 4-channel Mic Preamp/DI Warm Audio WA-412 4-channel Mic Preamp/DI

Mic Preamp

Warm Audio WA-412 4-channel Mic Preamp/DI

32.200.000₫
SPL GainStation 1 1-channel Microphone/Instrument Preamp SPL GainStation 1 1-channel Microphone/Instrument Preamp

Mic Preamp

SPL GainStation 1 1-channel Microphone/Instrument Preamp

37.490.000₫
Rupert Neve Designs Portico 5024 4-channel Mic Preamp Rupert Neve Designs Portico 5024 4-channel Mic Preamp

Mic Preamp

Rupert Neve Designs Portico 5024 4-channel Mic Preamp

84.900.000₫
Rupert Neve Designs 5211 2-channel Mic Preamp Rupert Neve Designs 5211 2-channel Mic Preamp

Mic Preamp

Rupert Neve Designs 5211 2-channel Mic Preamp

50.500.000₫
Rupert Neve Designs 5017 1-channel Mobile Mic Pre / DI / Comp Rupert Neve Designs 5017 1-channel Mobile Mic Pre / DI / Comp

Mic Preamp/DI/Comp

Rupert Neve Designs 5017 1-channel Mobile Mic Pre / DI / Comp

31.500.000₫
Manley FORCE® 4-Channel Mic Preamp Manley FORCE® 4-Channel Mic Preamp

Mic Preamp

Manley FORCE® 4-Channel Mic Preamp

73.500.000₫
Heritage Audio HA73X2 ELITE 2-channel Mic Preamp Heritage Audio HA73X2 ELITE 2-channel Mic Preamp

Mic Preamp

Heritage Audio HA73X2 ELITE 2-channel Mic Preamp

29.500.000₫
Heritage Audio HA73 ELITE 1-channel Mic Preamp Heritage Audio HA73 ELITE 1-channel Mic Preamp

Mic Preamp

Heritage Audio HA73 ELITE 1-channel Mic Preamp

18.290.000₫
Heritage Audio TT-73 1-channel Tabletop Mic Preamp Heritage Audio TT-73 1-channel Tabletop Mic Preamp

Mic Preamp

Heritage Audio TT-73 1-channel Tabletop Mic Preamp

31.900.000₫
Focusrite Clarett OctoPre 8-channel Mic Preamp & AD/DA Converter Focusrite Clarett OctoPre 8-channel Mic Preamp & AD/DA Converter

Mic Preamp

Focusrite Clarett OctoPre 8-channel Mic Preamp & AD/DA Converter

18.690.000₫
Focusrite ISA Two 2-channel Mic Preamp Focusrite ISA Two 2-channel Mic Preamp

Mic Preamp

Focusrite ISA Two 2-channel Mic Preamp

29.900.000₫
Focusrite ISA One 1-channel Mic Preamp Focusrite ISA One 1-channel Mic Preamp

Mic Preamp

Focusrite ISA One 1-channel Mic Preamp

17.900.000₫
popup

Số lượng:

Tổng tiền: