Tai nghe Kiểm âm

Những chiếc tai nghe kiểm âm cho độ chính xác cao,

hỗ trợ công việc và đáp ứng tốt nhu cầu giải trí Hi-Fi.

- 10%
ULTRASONE PRO 480i Closed-back Studio Headphones (Demo) ULTRASONE PRO 480i Closed-back Studio Headphones (Demo)

Kiểm âm Closed-back

ULTRASONE PRO 480i Closed-back Studio Headphones (Demo)

3.390.000₫ 3.750.000₫
- 1%
ULTRASONE Signature STUDIO Closed-back Headphones ULTRASONE Signature STUDIO Closed-back Headphones

Kiểm âm Closed-back

ULTRASONE Signature STUDIO Closed-back Headphones

14.790.000₫ 15.000.000₫
- 2%
ULTRASONE PRO 900i Closed-back Professional Reference Headphones ULTRASONE PRO 900i Closed-back Professional Reference Headphones

Kiểm âm Closed-back

ULTRASONE PRO 900i Closed-back Professional Reference Headphones

13.490.000₫ 13.750.000₫
ULTRASONE PRO 1480i Open-back Studio Reference Headphones ULTRASONE PRO 1480i Open-back Studio Reference Headphones

Kiểm âm Open-back

ULTRASONE PRO 1480i Open-back Studio Reference Headphones

4.990.000₫
ULTRASONE PRO 580i Closed-back Studio Headphones ULTRASONE PRO 580i Closed-back Studio Headphones

Kiểm âm Closed-back

ULTRASONE PRO 580i Closed-back Studio Headphones

4.990.000₫
ULTRASONE PRO 480i Closed-back Studio Headphones ULTRASONE PRO 480i Closed-back Studio Headphones

Kiểm âm Closed-back

ULTRASONE PRO 480i Closed-back Studio Headphones

3.750.000₫
Heil Sound Pro Set 3 Closed-back Studio Headphones Heil Sound Pro Set 3 Closed-back Studio Headphones

Tai nghe kiểm âm

Heil Sound Pro Set 3 Closed-back Studio Headphones

2.790.000₫
Prodipe 5000B Semi-open Studio Headphones Prodipe 5000B Semi-open Studio Headphones

Tai nghe kiểm âm

Prodipe 5000B Semi-open Studio Headphones

3.790.000₫
Reloop RH-2350 PRO MK2 Headphones Reloop RH-2350 PRO MK2 Headphones

Tai nghe thường

Reloop RH-2350 PRO MK2 Headphones

890.000₫
Reloop RHP-15 Pro Studio/DJ Headphones Reloop RHP-15 Pro Studio/DJ Headphones

Tai nghe kiểm âm/DJ

Reloop RHP-15 Pro Studio/DJ Headphones

2.190.000₫
Reloop SHP-8 Closed-back Studio Headphones Reloop SHP-8 Closed-back Studio Headphones

Tai nghe kiểm âm

Reloop SHP-8 Closed-back Studio Headphones

2.890.000₫
Beyerdynamic DT 240 PRO Closed-back Mobile Stereo Headphones Beyerdynamic DT 240 PRO Closed-back Mobile Stereo Headphones

Tai nghe kiểm âm

Beyerdynamic DT 240 PRO Closed-back Mobile Stereo Headphones

2.190.000₫
- 7%
Beyerdynamic DT 1990 PRO Open-back Tesla Studio Reference Headphones Beyerdynamic DT 1990 PRO Open-back Tesla Studio Reference Headphones

Tai nghe kiểm âm

Beyerdynamic DT 1990 PRO Open-back Tesla Studio Reference Headphones

13.990.000₫ 14.990.000₫
Beyerdynamic DT 770 PRO Closed-back Studio Headphones (80ohm) Beyerdynamic DT 770 PRO Closed-back Studio Headphones (80ohm)

Tai nghe kiểm âm

Beyerdynamic DT 770 PRO Closed-back Studio Headphones (80ohm)

4.490.000₫
Beyerdynamic DT 770 PRO Closed-back Studio Headphones (250ohm) Beyerdynamic DT 770 PRO Closed-back Studio Headphones (250ohm)

Tai nghe kiểm âm

Beyerdynamic DT 770 PRO Closed-back Studio Headphones (250ohm)

4.490.000₫
- 11%
Beyerdynamic DT 990 PRO Open-back Studio Headphones (250ohm) (Demo) Beyerdynamic DT 990 PRO Open-back Studio Headphones (250ohm) (Demo)

Tai nghe kiểm âm

Beyerdynamic DT 990 PRO Open-back Studio Headphones (250ohm) (Demo)

3.990.000₫ 4.490.000₫
- 20%
AKG K712 PRO Open-back Mastering/Reference Headphones AKG K712 PRO Open-back Mastering/Reference Headphones

Tai nghe kiểm âm

AKG K712 PRO Open-back Mastering/Reference Headphones

9.990.000₫ 12.490.000₫
- 20%
AKG K702 Open-back Studio Reference Headphones AKG K702 Open-back Studio Reference Headphones

Tai nghe kiểm âm

AKG K702 Open-back Studio Reference Headphones

6.990.000₫ 8.690.000₫
popup

Số lượng:

Tổng tiền: