Dây cáp tín hiệu & Đầu chuyển, đầu nối

Các loại dây tín hiệu, đầu nối, chuyển đổi âm thanh.

Hosa Microphone Cable XVM-105M (1.5m) (Right-angle 3.5mm TRS - XLR3M) (Dây cáp Micro 3.5mm gập) Hosa Microphone Cable XVM-105M (1.5m) (Right-angle 3.5mm TRS - XLR3M) (Dây cáp Micro 3.5mm gập)

Dây cáp Micro

Hosa Microphone Cable XVM-105M (1.5m) (Right-angle 3.5mm TRS - XLR3M) (Dây cáp Micro 3.5mm gập)

285.000₫
Hosa Y Cable YMM-232 (3.5mm TRS - Dual 3.5mm TRSF) (Dây cáp nhân đôi 3.5mm stereo) Hosa Y Cable YMM-232 (3.5mm TRS - Dual 3.5mm TRSF) (Dây cáp nhân đôi 3.5mm stereo)

Dây cáp chữ Y

Hosa Y Cable YMM-232 (3.5mm TRS - Dual 3.5mm TRSF) (Dây cáp nhân đôi 3.5mm stereo)

185.000₫
Hosa Y Cable YPP-308 (1/4in TRSF - Dual 1/4in TRS) (Dây cáp nhân đôi 6.35mm stereo) Hosa Y Cable YPP-308 (1/4in TRSF - Dual 1/4in TRS) (Dây cáp nhân đôi 6.35mm stereo)

Dây cáp chữ Y

Hosa Y Cable YPP-308 (1/4in TRSF - Dual 1/4in TRS) (Dây cáp nhân đôi 6.35mm stereo)

199.000₫
Hosa Stereo Breakout YMP-434 (3.5mm TRSF - Dual 1/4in TS) (Dây cáp chữ Y tách stereo 6.35mm) Hosa Stereo Breakout YMP-434 (3.5mm TRSF - Dual 1/4in TS) (Dây cáp chữ Y tách stereo 6.35mm)

Dây cáp chữ Y

Hosa Stereo Breakout YMP-434 (3.5mm TRSF - Dual 1/4in TS) (Dây cáp chữ Y tách stereo 6.35mm)

175.000₫
Hosa Stereo Breakout YPP-117 (1/4in TRS - Dual 1/4in TSF) (Dây cáp chữ Y tách stereo 6.35mm) Hosa Stereo Breakout YPP-117 (1/4in TRS - Dual 1/4in TSF) (Dây cáp chữ Y tách stereo 6.35mm)

Dây cáp chữ Y

Hosa Stereo Breakout YPP-117 (1/4in TRS - Dual 1/4in TSF) (Dây cáp chữ Y tách stereo 6.35mm)

215.000₫
Hosa Stereo Breakout YPP-136 (1/4in TRSF - Dual 1/4in TS) (Dây cáp chữ Y tách stereo 6.35mm) Hosa Stereo Breakout YPP-136 (1/4in TRSF - Dual 1/4in TS) (Dây cáp chữ Y tách stereo 6.35mm)

Dây cáp chữ Y

Hosa Stereo Breakout YPP-136 (1/4in TRSF - Dual 1/4in TS) (Dây cáp chữ Y tách stereo 6.35mm)

179.000₫
Hosa Stereo Breakout YPR-257 (1/4in TRSF - Dual RCA) (Dây cáp chữ Y tách stereo bông sen) Hosa Stereo Breakout YPR-257 (1/4in TRSF - Dual RCA) (Dây cáp chữ Y tách stereo bông sen)

Dây cáp chữ Y

Hosa Stereo Breakout YPR-257 (1/4in TRSF - Dual RCA) (Dây cáp chữ Y tách stereo bông sen)

175.000₫
Hosa Digital Audio Interface ODL-312 (S/PDIF Optical - AES/EBU) (Bộ chuyển đổi Toslink quang - AES/EBU XLR) Hosa Digital Audio Interface ODL-312 (S/PDIF Optical - AES/EBU) (Bộ chuyển đổi Toslink quang - AES/EBU XLR)

Thiết bị chuyển đổi

Hosa Digital Audio Interface ODL-312 (S/PDIF Optical - AES/EBU) (Bộ chuyển đổi Toslink quang - AES/EBU XLR)

3.390.000₫
Hosa Digital Audio Interface CDL-313 (S/PDIF Coax - AES/EBU) (Bộ chuyển đổi RCA đồng trục - AES/EBU XLR) Hosa Digital Audio Interface CDL-313 (S/PDIF Coax - AES/EBU) (Bộ chuyển đổi RCA đồng trục - AES/EBU XLR)

Thiết bị chuyển đổi

Hosa Digital Audio Interface CDL-313 (S/PDIF Coax - AES/EBU) (Bộ chuyển đổi RCA đồng trục - AES/EBU XLR)

2.650.000₫
Hosa SuperSpeed USB 3.1 (Gen2) Cable USB-306CC (1.8m) (Type C) (Dây cáp USB Type C) Hosa SuperSpeed USB 3.1 (Gen2) Cable USB-306CC (1.8m) (Type C) (Dây cáp USB Type C)

Dây cáp USB

Hosa SuperSpeed USB 3.1 (Gen2) Cable USB-306CC (1.8m) (Type C) (Dây cáp USB Type C)

749.000₫
Hosa SuperSpeed USB 3.0 Cable USB-306CA (1.8m) (Type A - Type C) (Dây cáp USB Type C) Hosa SuperSpeed USB 3.0 Cable USB-306CA (1.8m) (Type A - Type C) (Dây cáp USB Type C)

Dây cáp USB

Hosa SuperSpeed USB 3.0 Cable USB-306CA (1.8m) (Type A - Type C) (Dây cáp USB Type C)

345.000₫
Hosa MIDI Cable MID-310RR (3m) (Right-angle 5-pin DIN) (Dây cáp MIDI gập) Hosa MIDI Cable MID-310RR (3m) (Right-angle 5-pin DIN) (Dây cáp MIDI gập)

Dây cáp MIDI

Hosa MIDI Cable MID-310RR (3m) (Right-angle 5-pin DIN) (Dây cáp MIDI gập)

365.000₫
Hosa Stereo Interconnect CPP-200 (Dual 1/4in TS) (Dây cáp loa kiểm âm 6.35mm) Hosa Stereo Interconnect CPP-200 (Dual 1/4in TS) (Dây cáp loa kiểm âm 6.35mm)

Dây cáp kết nối

Hosa Stereo Interconnect CPP-200 (Dual 1/4in TS) (Dây cáp loa kiểm âm 6.35mm)

269.000₫
Hosa Guitar Patch Cable CPE-000 (6pcs) (Hosa Right-angle) (Bộ dây cáp nối effects pedal) Hosa Guitar Patch Cable CPE-000 (6pcs) (Hosa Right-angle) (Bộ dây cáp nối effects pedal)

Dây cáp Pedalboard

Hosa Guitar Patch Cable CPE-000 (6pcs) (Hosa Right-angle) (Bộ dây cáp nối effects pedal)

1.290.000₫
Hosa Pro Headphone Extension Cable HXSS-010 (3m) (REAN 1/4in TRS) (Dây cáp nối dài tai nghe) Hosa Pro Headphone Extension Cable HXSS-010 (3m) (REAN 1/4in TRS) (Dây cáp nối dài tai nghe)

Dây cáp nối dài

Hosa Pro Headphone Extension Cable HXSS-010 (3m) (REAN 1/4in TRS) (Dây cáp nối dài tai nghe)

775.000₫
Hosa Audio Cable Tester CBT-500 (Bộ test kiểm tra dây cáp) Hosa Audio Cable Tester CBT-500 (Bộ test kiểm tra dây cáp)

Thiết bị kiểm tra

Hosa Audio Cable Tester CBT-500 (Bộ test kiểm tra dây cáp)

1.650.000₫
Hosa Stereo Breakout CYX-400M (3.5mm TRS - 2XLR3M) Hosa Stereo Breakout CYX-400M (3.5mm TRS - 2XLR3M)

Dây chia tín hiệu

Hosa Stereo Breakout CYX-400M (3.5mm TRS - 2XLR3M)

599.000₫
Hosa Pro Microphone Cable HMIC-000 (REAN XLR3F - XLR3M) (Dây cáp Micro canon XLR) Hosa Pro Microphone Cable HMIC-000 (REAN XLR3F - XLR3M) (Dây cáp Micro canon XLR)

Dây cáp Micro

Hosa Pro Microphone Cable HMIC-000 (REAN XLR3F - XLR3M) (Dây cáp Micro canon XLR)

419.000₫
popup

Số lượng:

Tổng tiền: