Thương hiệu Nektar Technology (Mỹ)

Nektar Impact GX Mini 25-Key USB MIDI Keyboard Controller (Đàn soạn nhạc mini 25 phím) Nektar Impact GX Mini 25-Key USB MIDI Keyboard Controller (Đàn soạn nhạc mini 25 phím)

MIDI Keyboard

Nektar Impact GX Mini 25-Key USB MIDI Keyboard Controller (Đàn soạn nhạc mini 25 phím)

1.350.000₫
Nektar SE61 61-Key USB MIDI Keyboard Controller (Đàn soạn nhạc 61 phím) Nektar SE61 61-Key USB MIDI Keyboard Controller (Đàn soạn nhạc 61 phím)

MIDI Keyboard

Nektar SE61 61-Key USB MIDI Keyboard Controller (Đàn soạn nhạc 61 phím)

2.550.000₫
Nektar MIDIFLEX 4 USB MIDI Interface Nektar MIDIFLEX 4 USB MIDI Interface

MIDI Interface

Nektar MIDIFLEX 4 USB MIDI Interface

1.850.000₫
Nektar Impact GXP88 88-Key Semi-weighted MIDI Keyboard Controller Nektar Impact GXP88 88-Key Semi-weighted MIDI Keyboard Controller

MIDI Keyboard

Nektar Impact GXP88 88-Key Semi-weighted MIDI Keyboard Controller

7.500.000₫
Nektar PACER MIDI DAW Footswitch Controller Nektar PACER MIDI DAW Footswitch Controller

Điều khiển DAW

Nektar PACER MIDI DAW Footswitch Controller

5.650.000₫
Nektar Panorama P1 USB MIDI DAW Control Surface Nektar Panorama P1 USB MIDI DAW Control Surface

Điều khiển DAW

Nektar Panorama P1 USB MIDI DAW Control Surface

7.350.000₫
Nektar NP-1 Universal Footswitch Pedal Nektar NP-1 Universal Footswitch Pedal

Footswitch Pedal

Nektar NP-1 Universal Footswitch Pedal

530.000₫
Nektar Panorama P6 61-Key USB MIDI Keyboard Controller Nektar Panorama P6 61-Key USB MIDI Keyboard Controller

MIDI Keyboard

Nektar Panorama P6 61-Key USB MIDI Keyboard Controller

14.700.000₫
Nektar Panorama P4 49-Key USB MIDI Keyboard Controller Nektar Panorama P4 49-Key USB MIDI Keyboard Controller

MIDI Keyboard

Nektar Panorama P4 49-Key USB MIDI Keyboard Controller

12.300.000₫
Nektar Panorama T6 61-Key USB MIDI Keyboard Nektar Panorama T6 61-Key USB MIDI Keyboard

MIDI Keyboard

Nektar Panorama T6 61-Key USB MIDI Keyboard

8.850.000₫
Nektar Panorama T4 49-Key USB MIDI Keyboard Nektar Panorama T4 49-Key USB MIDI Keyboard

MIDI Keyboard

Nektar Panorama T4 49-Key USB MIDI Keyboard

7.350.000₫
Nektar NX-P Universal Expression Pedal Nektar NX-P Universal Expression Pedal

Expression Pedal

Nektar NX-P Universal Expression Pedal

670.000₫
Nektar NP-2 Universal Piano Style Sustain Pedal Nektar NP-2 Universal Piano Style Sustain Pedal

Sustain Pedal

Nektar NP-2 Universal Piano Style Sustain Pedal

690.000₫
Nektar SE25 25-Key Mini USB MIDI Keyboard Controller (Đàn soạn nhạc mini 25 phím) Nektar SE25 25-Key Mini USB MIDI Keyboard Controller (Đàn soạn nhạc mini 25 phím)

MIDI Keyboard

Nektar SE25 25-Key Mini USB MIDI Keyboard Controller (Đàn soạn nhạc mini 25 phím)

1.390.000₫
Nektar Impact LX88+ 88-Key Semi-weighted MIDI Keyboard Controller Nektar Impact LX88+ 88-Key Semi-weighted MIDI Keyboard Controller

MIDI Keyboard

Nektar Impact LX88+ 88-Key Semi-weighted MIDI Keyboard Controller

7.900.000₫
Nektar Impact LX25+ 25-Key USB MIDI Keyboard Controller Nektar Impact LX25+ 25-Key USB MIDI Keyboard Controller

MIDI Keyboard

Nektar Impact LX25+ 25-Key USB MIDI Keyboard Controller

2.990.000₫
Nektar Impact LX49+ 49-Key USB MIDI Keyboard Controller Nektar Impact LX49+ 49-Key USB MIDI Keyboard Controller

MIDI Keyboard

Nektar Impact LX49+ 49-Key USB MIDI Keyboard Controller

4.490.000₫
Nektar Impact LX61+ 61-Key USB MIDI Keyboard Controller Nektar Impact LX61+ 61-Key USB MIDI Keyboard Controller

MIDI Keyboard

Nektar Impact LX61+ 61-Key USB MIDI Keyboard Controller

5.690.000₫
popup

Số lượng:

Tổng tiền: