Condenser Microphones

Các loại microphones condenser chuyên dụng studio, sân khấu.

Warm Audio WA-84 Small-diaphragm Condenser Microphone (Black) Warm Audio WA-84 Small-diaphragm Condenser Microphone (Black)

Condenser Microphone

Warm Audio WA-84 Small-diaphragm Condenser Microphone (Black)

7.490.000₫
Warm Audio WA-84 Small-diaphragm Condenser Microphone (Nickel) Warm Audio WA-84 Small-diaphragm Condenser Microphone (Nickel)

Condenser Microphone

Warm Audio WA-84 Small-diaphragm Condenser Microphone (Nickel)

7.490.000₫
Warm Audio WA-47JR FET Condenser Microphone (Black) Warm Audio WA-47JR FET Condenser Microphone (Black)

Condenser Microphone

Warm Audio WA-47JR FET Condenser Microphone (Black)

7.490.000₫
- 3%
Warm Audio WA-87 R2 Studio Condenser Microphone (Black) Warm Audio WA-87 R2 Studio Condenser Microphone (Black)

Condenser Microphone

Warm Audio WA-87 R2 Studio Condenser Microphone (Black)

16.990.000₫ 17.500.000₫
- 3%
Warm Audio WA-87 R2 Studio Condenser Microphone (Nickel) Warm Audio WA-87 R2 Studio Condenser Microphone (Nickel)

Condenser Microphone

Warm Audio WA-87 R2 Studio Condenser Microphone (Nickel)

16.990.000₫ 17.500.000₫
MXL 440 Condenser Microphone MXL 440 Condenser Microphone

Condenser Microphone

MXL 440 Condenser Microphone

2.050.000₫
MXL 770 Midnight Condenser Microphone (Limited Edition) MXL 770 Midnight Condenser Microphone (Limited Edition)

Condenser Microphone

MXL 770 Midnight Condenser Microphone (Limited Edition)

2.590.000₫
- 6%
MXL 770 Condenser Microphone MXL 770 Condenser Microphone

Condenser Microphone

MXL 770 Condenser Microphone

2.450.000₫ 2.600.000₫
- 2%
MXL 990 Condenser Microphone MXL 990 Condenser Microphone

Condenser Microphone

MXL 990 Condenser Microphone

2.350.000₫ 2.400.000₫
Prodipe STC-3D MK2 Condenser Microphone Prodipe STC-3D MK2 Condenser Microphone

Condenser Microphone

Prodipe STC-3D MK2 Condenser Microphone

6.690.000₫
Lauten Audio LA-120 Small-diaphragm FET Condenser Microphone (cặp) Lauten Audio LA-120 Small-diaphragm FET Condenser Microphone (cặp)

Condenser Microphone

Lauten Audio LA-120 Small-diaphragm FET Condenser Microphone (cặp)

10.450.000₫
Warm Audio WA-84 Stereo Pair Condenser Microphone (cặp) Warm Audio WA-84 Stereo Pair Condenser Microphone (cặp)

Condenser Microphone

Warm Audio WA-84 Stereo Pair Condenser Microphone (cặp)

18.690.000₫
Warm Audio WA-47JR FET Condenser Microphone (Nickel) Warm Audio WA-47JR FET Condenser Microphone (Nickel)

Condenser Microphone

Warm Audio WA-47JR FET Condenser Microphone (Nickel)

7.490.000₫
Warm Audio WA-14 Condenser Microphone Warm Audio WA-14 Condenser Microphone

Condenser Microphone

Warm Audio WA-14 Condenser Microphone

12.490.000₫
Warm Audio WA-87 Condenser Microphone Warm Audio WA-87 Condenser Microphone

Condenser Microphone

Warm Audio WA-87 Condenser Microphone

14.990.000₫
MXL CR89 Low-noise Condenser Microphone MXL CR89 Low-noise Condenser Microphone

Condenser Microphone

MXL CR89 Low-noise Condenser Microphone

8.390.000₫
- 4%
MXL 770X Multi-Pattern Condenser Microphone MXL 770X Multi-Pattern Condenser Microphone

Condenser Microphone

MXL 770X Multi-Pattern Condenser Microphone

4.990.000₫ 5.190.000₫
MXL CR20 Versatile Condenser Microphone MXL CR20 Versatile Condenser Microphone

Condenser Microphone

MXL CR20 Versatile Condenser Microphone

3.790.000₫
popup

Số lượng:

Tổng tiền: