Condenser Microphones

Các loại microphones condenser chuyên dụng studio, sân khấu.

512 Audio Tempest Studio Condenser USB Microphone (Micro thu âm) 512 Audio Tempest Studio Condenser USB Microphone (Micro thu âm)

Micro USB

512 Audio Tempest Studio Condenser USB Microphone (Micro thu âm)

2.450.000₫
512 Audio Skylight Studio Condenser Microphone (Micro thu âm) 512 Audio Skylight Studio Condenser Microphone (Micro thu âm)

Micro Condenser

512 Audio Skylight Studio Condenser Microphone (Micro thu âm)

4.850.000₫
MXL Revelation Mini FET Condenser Microphone (Micro thu âm) MXL Revelation Mini FET Condenser Microphone (Micro thu âm)

Condenser Microphone

MXL Revelation Mini FET Condenser Microphone (Micro thu âm)

5.650.000₫
MXL 990/991 Recording Microphone Package (Bộ hai mic thu âm) MXL 990/991 Recording Microphone Package (Bộ hai mic thu âm)

Condenser Microphone

MXL 990/991 Recording Microphone Package (Bộ hai mic thu âm)

2.990.000₫
Warm Audio WA-84 Small-diaphragm Condenser Microphone (Black) Warm Audio WA-84 Small-diaphragm Condenser Microphone (Black)

Condenser Microphone

Warm Audio WA-84 Small-diaphragm Condenser Microphone (Black)

7.490.000₫
Warm Audio WA-84 Small-diaphragm Condenser Microphone (Nickel) Warm Audio WA-84 Small-diaphragm Condenser Microphone (Nickel)

Condenser Microphone

Warm Audio WA-84 Small-diaphragm Condenser Microphone (Nickel)

7.490.000₫
Warm Audio WA-47JR FET Condenser Microphone (Black) Warm Audio WA-47JR FET Condenser Microphone (Black)

Condenser Microphone

Warm Audio WA-47JR FET Condenser Microphone (Black)

7.350.000₫
Warm Audio WA-87 R2 Studio Condenser Microphone (Black) Warm Audio WA-87 R2 Studio Condenser Microphone (Black)

Condenser Microphone

Warm Audio WA-87 R2 Studio Condenser Microphone (Black)

17.500.000₫
Warm Audio WA-87 R2 Studio Condenser Microphone (Nickel) Warm Audio WA-87 R2 Studio Condenser Microphone (Nickel)

Condenser Microphone

Warm Audio WA-87 R2 Studio Condenser Microphone (Nickel)

17.500.000₫
MXL 440 Condenser Microphone MXL 440 Condenser Microphone

Condenser Microphone

MXL 440 Condenser Microphone

2.050.000₫
MXL 770 Midnight Condenser Microphone (Limited Edition) MXL 770 Midnight Condenser Microphone (Limited Edition)

Condenser Microphone

MXL 770 Midnight Condenser Microphone (Limited Edition)

2.590.000₫
MXL 770 Cardioid Condenser Microphone (Micro thu âm) MXL 770 Cardioid Condenser Microphone (Micro thu âm)

Condenser Microphone

MXL 770 Cardioid Condenser Microphone (Micro thu âm)

2.390.000₫
MXL 990 Cardioid Condenser Microphone (Micro thu âm) MXL 990 Cardioid Condenser Microphone (Micro thu âm)

Condenser Microphone

MXL 990 Cardioid Condenser Microphone (Micro thu âm)

2.290.000₫
Prodipe STC-3D MK2 Condenser Microphone Prodipe STC-3D MK2 Condenser Microphone

Condenser Microphone

Prodipe STC-3D MK2 Condenser Microphone

6.690.000₫
Lauten Audio LA-120 Small-diaphragm FET Condenser Microphone (cặp) Lauten Audio LA-120 Small-diaphragm FET Condenser Microphone (cặp)

Condenser Microphone

Lauten Audio LA-120 Small-diaphragm FET Condenser Microphone (cặp)

11.900.000₫
Warm Audio WA-84 Stereo Pair Condenser Microphone (cặp) Warm Audio WA-84 Stereo Pair Condenser Microphone (cặp)

Condenser Microphone

Warm Audio WA-84 Stereo Pair Condenser Microphone (cặp)

18.300.000₫
Warm Audio WA-47JR FET Condenser Microphone (Nickel) Warm Audio WA-47JR FET Condenser Microphone (Nickel)

Condenser Microphone

Warm Audio WA-47JR FET Condenser Microphone (Nickel)

7.350.000₫
Warm Audio WA-14 Condenser Microphone Warm Audio WA-14 Condenser Microphone

Condenser Microphone

Warm Audio WA-14 Condenser Microphone

12.250.000₫
popup

Số lượng:

Tổng tiền: